תנ"ך - ועשיתם שעיר־עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...