תנ"ך - והניף הכהן ׀ אתם על לחם הבכרים תנופה לפני ה' על־שני כבשים קדש יהיו לה' לכהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...