תנ"ך - אלה מועדי ה' אשר־תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה לה' עלה ומנחה זבח ונסכים דבר־יום ביומו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...