תנ"ך - ויקרא פרק כג פסוק לח - מלבד שבתת ה' ומלבד מתנותיכם ומלבד כל־נדריכם ומלבד כל־נדבתיכם אשר תתנו לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...