תנ"ך - ויקרא פרק כג פסוק לט - אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את־תבואת הארץ תחגו את־חג־ה' שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...