תנ"ך - ויקרא פרק כג פסוק מב - בסכת תשבו שבעת ימים כל־האזרח בישראל ישבו בסכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...