תנ"ך - בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...