תנ"ך - ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות לה' שבעת ימים מצות תאכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...