תנ"ך - ויקרא פרק כג פסוק ז - ביום הראשון מקרא־קדש יהיה לכם כל־מלאכת עבדה לא תעשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...