תנ"ך - ספר ויקרא פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים