תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק טז - ונקב שם־ה' מות יומת רגום ירגמו־בו כל־העדה כגר כאזרח בנקבו־שם יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...