תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק יח - ומכה נפש־בהמה ישלמנה נפש תחת נפש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...