תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק ב - צו את־בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...