תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק כא - ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...