תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק ג - מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד־בקר לפני ה' תמיד חקת עולם לדרתיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...