תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק ו - ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...