תנ"ך - ויקרא פרק כד פסוק ז - ונתת על־המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...