תנ"ך - ספר ויקרא פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים