תנ"ך - ויקרא פרק כה פסוק יב - כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן־השדה תאכלו את־תבואתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...