תנ"ך - ויקרא פרק כה פסוק יז - ולא תונו איש את־עמיתו ויראת מאלהיך כי אני ה' אלהיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...