תנ"ך - ויקרא פרק כה פסוק יט - ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...