תנ"ך - ויקרא פרק כה פסוק לב - וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...