תנ"ך - וכי־ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...