תנ"ך - ויקרא פרק כה פסוק לו - אל־תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...