תנ"ך - ואם־לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...