תנ"ך - ויקרא פרק כו פסוק כט - ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...