תנ"ך - ויקרא פרק כו פסוק לה - כל־ימי השמה תשבת את אשר לא־שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...