תנ"ך - והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...