תנ"ך - ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...