תנ"ך - ואם כל־בהמה טמאה אשר לא־יקריבו ממנה קרבן לה' והעמיד את־הבהמה לפני הכהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...