תנ"ך - ואם־המקדיש יגאל את־ביתו ויסף חמישית כסף־ערכך עליו והיה לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...