תנ"ך - ויקרא פרק כז פסוק ב - דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...