תנ"ך - והיה השדה בצאתו ביבל קדש לה' כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...