תנ"ך - ויקרא פרק כז פסוק לב - וכל־מעשר בקר וצאן כל אשר־יעבר תחת השבט העשירי יהיה־קדש לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...