תנ"ך - ואם־בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה־קדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...