תנ"ך - ויקרא פרק ג פסוק ג - והקריב מזבח השלמים אשה לה' את־החלב המכסה את־הקרב ואת כל־החלב אשר על־הקרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...