תנך - ספר ויקרא פרק ג פסוק ה

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: