תנ"ך - ואם־מן־הצאן קרבנו לזבח שלמים לה' זכר או נקבה תמים יקריבנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...