תנ"ך - כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...