תנ"ך - ויקרא פרק ד פסוק טז - והביא הכהן המשיח מדם הפר אל־אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...