תנ"ך - וטבל הכהן אצבעו מן־הדם והזה שבע פעמים לפני ה' את פני הפרכת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...