תנ"ך - דבר אל־בני ישראל לאמר נפש כי־תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...