תנ"ך - אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל־מצות ה' אלהיו אשר לא־תעשינה בשגגה ואשם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...