תנ"ך - ויקרא פרק ד פסוק כז - ואם־נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות ה' אשר לא־תעשינה ואשם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...