תנ"ך - ונתן הכהן מן־הדם על־קרנות מזבח קטרת הסמים לפני ה' אשר באהל מועד ואת׀ כל־דם הפר ישפך אל־יסוד מזבח העלה אשר־פתח אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...