תנ"ך - והביאה אל־הכהן וקמץ הכהן ׀ ממנה מלוא קמצו את־אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי ה' חטאת הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...