תנ"ך - נפש כי־תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה' והביא את־אשמו לה' איל תמים מן־הצאן בערכך כסף־שקלים בשקל־הקדש לאשם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...