תנ"ך - ואם־נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל־מצות ה' אשר לא תעשינה ולא־ידע ואשם ונשא עונו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...