תנ"ך - נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון או־בתשומת יד או בגזל או עשק את־עמיתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...