תנ"ך - והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק־עולם לה' כליל תקטר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...